بایگانی‌های ویدئو آفتابگردان - موسسه قرآنی سائحون

کلیپ اختتامیه هفتمین دوره طرح تابستانی آفتابگردان

کلیپ اختتامیه هفتمین دوره طرح تابستانی آفتابگردان

کلیپ تصویری سومین دوره طرح تابستانی آفتابگردان

کلیپ تصویری سومین دوره طرح تابستانی آفتابگردان

ویدیو اردوی بازار گردی دختران

ویدیو اردوی بازار گردی دختران

ولاگ اردوی بازارگردی پسران

ولاگ اردوی بازارگردی پسران

داستان اجرای نمایش پسران

داستان اجرای نمایش پسران

ویدیو اردوی آتش نشانی پسران

ویدیو اردوی آتش نشانی پسران

یک روز همراه با دختران 7 تا 8 سال

یک روز همراه با دختران 7 تا 8 سال

کارگاه خلاقیت کار با مواد بازیافتی

کارگاه خلاقیت کار با مواد بازیافتی

ولاگ دومین کارگاه خلاقیت دختران

ولاگ دومین کارگاه خلاقیت دختران

ولاگ اردوی گلخانه دختران

ولاگ اردوی گلخانه دختران