مطالب مرتبط با :


برگزاری نمایشگاه کتاب

مرکز توزیع وفروش کتاب آسمان وابسته به موسسه قرآنی سائحون در نظر دارد در مدارس ناحیه ۲ آموزش و پرورش اقدام به برپایی نمایشگاه کتاب نماید. جهت هماهنگی برای برپایی نمایشگاه در مدارس خود میتوانید با شماره ۰۹۱۶۲۱۳۸۱۰۶ “آقای سلاجقه” تماس حاصل نمایید. این نمایشگاه تا کنون در مدارس ستاره معرفت ۱ و بوعلی برپا و…

موضوع: سائحون , معرفی کتاب