شروع جلسات برنامه ریزی هشتمین طرح آفتابگردان

شروع جلسات برنامه ریزی هشتمین طرح آفتابگردان

4 ماه مانده به برگزاری

در آستانه برگزاری هشتمین دوره طرح تابستانی آفتابگردان، اولین جلسه برنامه ریزی محتوایی و سرفصل های کلاسی این دوره با حضور شورای برگزاری طرح آفتابگردان و با حضور مسئول موسسه قرآنی سائحون در تاریخ 21 اسفند 1402 آغاز شد.
این جلسات تا یک هفته مانده به طرح به طور منظم برگزار میشوند و در هر جلسه موارد مشخصی بررسی و در مورد چگونگی آنها در امسال تصمیم گرفته میشود.

دیدگاه‌ها ۰