پادکست تفاوت تشکیلات و سازمان

پادکست تفاوت تشکیلات و سازمان

در این پادکست از زبان استاد معماریانی در رابطه با تقاوت سازمان و تشکیلات میشنویم.

آنچه در این پادکست به آن پرداخته میشود:
تفاوت کار گروهی و کار تیمی
تعریف کار گروهی
تعریف کار تیمی
تعریف کار سازمانی
۵ ویژگی تشکیلات


دیدگاه‌ها ۰