پنج سبک فکری مورد نیاز جوان انقلابی

پنج سبک فکری مورد نیاز جوان انقلابی

یکی از ‌مهم‌ترین مفاهیمی که جوانان انقلابی باید با آن آشنا بوده و به انواع آن مسلط باشد، مدیریت تفکر است. مدیریت تفکر دارای 5 سبک فکری اصلی است که در ادامه به آن اشاره شده است:

تفکر خلاق

تفکر نقاد

تفکر منطقی

تفکر سیستمی

تفکر راهبردی

علاوه بر این پنج سبک، حدود چهارده سبک تفکر دیگر نیز شناخته شده هستند، اما جوان انقلابی ما باید حداقل این پنج سبک را یاد داشته باشد. در ادامه به ضرورت یادگیری بعضی از این سبک‌های تفکر اشاره شده است.

چرا جوانان ما به تفکر منطقی نیاز دارند؟

اگر جوانان ما تفکر منطقی را به خوبی بیاموزند می‌توانند مغالطه‌های منطقی را تشخیص دهند. جوانان ما وقتی در فضای مجازی با شبهات رو‌به‌رو می‌شوند، نمی‌دانند که برای پاسخ دادن به این شبهات از کجا باید شروع کنند. آموختن تفکر منطقی این قدرت را به شما می‌دهد تا بتوانید به خوبی مغالطه‌ها را تشخیص داده و با شبهات به شکل صحیح برخورد کنید.

چرا یادگیری تفکر نقاد ضروری است؟

ما شاهد این هستیم که در دانشگاه ها، دانشجویان ارزشی به توصیه مقام معظم رهبری، کرسی های آزاداندیشی برگزار می کنند اما متاسفانه این کرسی ها چندان موفق نیستند. دلیل موفق نبودن این کرسی ها نیز این است که جوانان ما تفکر نقاد را نیاموخته اند؛ آنها نمی دانند که برای نقد یک فیلم یا کتاب باید از کجا شروع کنند.

اگر ما تفکر نقاد داشتیم زودتر از اینها متوجه می شدیم که در بسیاری از هیات های مذهبی ما جریان هیجان مداری دارد جایگزین جریان تفکرمداری می شود. این جریان هیجان مداری مدت هاست که با مخالفت مقام معظم رهبری و برخی مراجع رو به رو شده است اما ما کمی دیر به فکر افتادیم چون عامه مردم از تفکر نقاد، سیستمی و راهبردی بی بهره بودند.

به جعبه ابزار مدیریت تفکر مجهز شوید!

جوانان ما باید به جعبه ابزار مدیریت تفکر مجهز شوند، یعنی باید به مجموعه این پنج تفکر مجهز شوند تا بتوانند در هر موقعیت، ابزار متناسب با همان موقعیت را به کار بگیرند.

دیدگاه‌ها ۰