کارگاه عادت سازی اکسیژن برگزار شد

کارگاه عادت سازی اکسیژن برگزار شد

دوره یک روزه عادت سازی در موسسه قرآنی سائحون برگزار شد

به گزارش واحد رسانه موسسه قرآنی سائحون، در تاریخ 12 آبان ماه 1402 برگزار شد، این دوره با برنامه ریزی موسسه قرآنی سائحون برای ارتقای مهارت اعضای موسسه برگزار شد؛ مدرس این دوره جناب آقای توحید کریمی بودند که در زمینه ترویج کتابخوانی فعالیت های زیادی داشتند.
در این دوره به طور جامع به تمام مواردی که یک فرد برای ساخت و تثبیت عادت مطالعه نیاز دارد پرداخته شد و در قالب کاربرگ هایی شرکت کنندگان حین دوره مباحث را عملا تمرین کردند.

دیدگاه‌ها ۰